Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Radziejowie

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, który przygotowała mgr Jadwiga Lewandowska - pedagog.

Dostępny w zakładce Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

 

 

Projekt przygotowany w ramach zadania/działań edukacyjno – informacyjnych  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych.

Opis projektu

Cele:

  • Poprawa wiedzy na temat zaburzeń psychicznych: ich rozpowszechniania, objawów, skutków oraz metod terapii, sposobu dotarcia do specjalistów, w tym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
  • Rozpoznawanie różnych zaburzeń psychicznych oraz metod postępowania z dzieckiem.

Przewidywany efekt realizacji projektu:

  • Lepsza znajomość profilaktyki zaburzeń psychicznych, a w szczególności depresji wśród dzieci i młodzieży.
  • Poprawa zgłaszalności do specjalistów osób w początkowym etapie choroby.
  • Wiedza na temat rozpowszechniania się zaburzeń psychicznych wśród dzieci/młodzieży i rodziców.

Sposób realizacji:

  1. Opracowanie materiałów edukacyjnych przybliżających problematykę depresji.
  2. Spotkania wykładowo – informacyjne w szkołach prowadzone przez zespół specjalistów: psychologów i pedagogów naszej placówki.

Spotkania w szkołach

Projekt polega na cyklu spotkań w szkołach, na terenie powiatu Radziejowskiego, gdzie specjaliści naszej Poradni przybliżą dorosłym/rodzicom profilaktykę zaburzeń depresyjnych.

 

 

Zajęcia grupowe „Od zabawy do precyzji”

 

Logopeda Ilona Wolańska prowadzi zajęcia dla dzieci przedszkolnych, skupiające się wokół terapii ręki. Program zajęć został przygotowany dla dzieci przejawiających zaburzenia napięcia w obrębie kończyn górnych, trudności z koordynacją obu rąk oraz dla tych, które niechętnie podejmują czynności grafomotoryczne. Głównym celem programu jest poprawa sprawności w zakresie motoryki małej ze wszystkimi jej składowymi. Zapraszamy.

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie zaprasza na:

II edycję zajęć dla dzieci klas I-III związane z odpowiedzialnym i bezpiecznym korzystaniem z mediów cyfrowych, zjawiskiem fonoholizmu, e-uzależnień i cyberprzemocy.

Jeśli zastanawiacie się, czy Wasze dziecko jest zagrożone uzależnieniem lub uzależnione od mediów cyfrowych - nie tylko telefonu, serdecznie zapraszamy.

Cele zajęć:

  • Przekazanie wiedzy na temat zasad bezpiecznego korzystania ze smartfona, zachowania ryzykowne związane z korzystaniem ze smartfona.
  • Rozwinięcie umiejętności racjonalnego korzystania ze smartfona.
  • Przekazanie wiedzy na temat cyberprzemocy.

Zaplanowano 15 spotkań tematycznych podzielonych na 3 duże bloki:

(DOM, SZKOŁA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA)

Każde spotkanie poświęcone jest innym zagadnieniom, krok po kroku wprowadzającym w tematy związane z używaniem smartfonów, tabletów czy internetu. Podczas poszczególnych zajęć dzieci uczą się, czym są media cyfrowe i urządzenia mobilne oraz jak z nich odpowiedzialnie korzystać, poznają również skutki nadużywania telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów czy komputerów. Na koniec każdego bloku otrzymują naklejki, które potwierdzają zdobycie kolejnego poziomu „odpowiedzialności cyfrowej”.

Fonoholizm: co to jest, jak zapobiegać i leczyć?

Fonoholizm, czyli uzależnienie od telefonu, to zjawisko będące jedną z największych bolączek XXI wieku. Jak leczyć ową przypadłość oraz co mogą robić osoby, które pragną się ustrzec przed negatywnymi konsekwencjami uzależnienia od telefonu?

Młode osoby mają coraz większe trudności w nawiązywaniu relacji i komunikacji interpersonalnej. Tracą wrażliwość na uczucia, wyrażane przez inne osoby… i nie dotyczy to wyłącznie uzależnionych. Sięganie po telefon nie tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne, ale zawsze, kiedy jest okazja, niepokój, gdy nie mamy przy sobie telefonu, poczucie, że coś nas omija, kiedy jesteśmy offline – wszystkie te zachowania są objawami kiełkującego uzależnienia – fonoholizmu – i dotyczą coraz większej liczby uczniów.


 Zgłoszenia proszę kierować do pedagogów szkolnych, a także bezpośrednio do Poradni. Ilość miejsc w grupie – 8 osób. Po zajęciach możliwość konsultacji ze specjalistą. Planowany dzień zajęć: środa co drugi tydzień godzina 15.45 (ew. godzina do ustalenia)

Zajęcia poprowadzi mgr Robert Zaradzki – pedagog PPP w Radziejowie

 

 

 

 

 

Zaproszenie na warsztaty rodzinne

Pedagog Kinga Ziółkowska serdecznie zaprasza na zajęcia warsztatowe z okazji Dnia Babci i Dziadka, które odbędą się w dniu 12.01.2024 roku o godzinie 15.00 w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są w sekretariacie Poradni lub pod numerem telefon: 54 285 38 65.

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszam!

 

 

 

Świąteczny warsztat rodzinny

Dnia 8 grudnia 2023 r. w sali terapeutycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie odbył się rodzinny warsztat świąteczny. W zajęciach uczestniczyło 3 dzieci wraz z rodzicami. Podczas spotkania dzieci stworzyły piękne stroiki bożonarodzeniowe oraz całą „armię” świątecznych Mikołajów. Podczas wykonywania prac dzieci doskonaliły swoje umiejętności manualne, kreatywne myślenie oraz zmysł estetyczny, ale przede wszystkim spędziły czas w twórczy sposób z własnymi rodzicami. Poniżej przedstawiamy cudowne efekty pracy uczestników: