Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Radziejowie

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych

Rodzicu!!!

 

KIEDY WARTO ZGŁOSIĆ SIĘ DO PORADNI?

 

Gdy obserwujesz u swojego dziecka:

 • trudności w nauce z różnych przedmiotów
 • uczeń pomimo poświęcanego czasu na naukę nie osiąga oczekiwanych efektów, ma problemy z zapamiętaniem informacji albo przedstawieniem ich na forum,
 • trudności w nauce dotyczą specyficznych obszarów
 • uczeń ma trudności z nauką czytania, pisze popełniając liczne błędy, jego pismo jest nieczytelne, tylko wykonywanie zadań matematycznych sprawia mu trudność,
 • trudności w relacjach z rówieśnikami, które wywołują u dziecka lub nastolatka dyskomfort,
 • problemy emocjonalne – np. lęk, płaczliwość, agresja,
 • moczenie bez przyczyn medycznych,
 • problemy z zasypianiem,
 • problemy z jedzeniem, odżywianiem się,
 • wadę wymowy, opóźniony rozwój mowy, jąkanie
 • problem z wyborem kierunku kształcenia (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych),
 • inne

Do poradni można zgłosić się również, gdy twoje dziecko:

 • jest osobą niewidzącą lub słabowidzącą,
 • jest osobą niesłyszącą lub słabosłyszącą,
 • jest osobą niepełnosprawną fizycznie,
 • jest osobą, u której zdiagnozowano autyzm lub zespół aspergera,
 • wymaga objęcia wczesnym wspomaganiem rozwoju,
 • jest osobą o wysokich możliwościach intelektualnych,
 • stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do szkoły lub „zerówki” przez czas dłuższy niż 30 dni,
 • rozpoczyna praktyki zawodowe przed ukończeniem 16 roku życia,
 • przez dłuższy czas przebywało za granicą i przejawia trudności adaptacyjne,

Rodzicu możesz sam skorzystać z pomocy naszych specjalistów jeśli np.:

 • zauważasz, że stosowane przez Ciebie metody wychowawcze nie są skuteczne,
 • masz trudności z komunikowaniem się ze swoim dzieckiem,
 • pojawił się konflikt pomiędzy Tobą a dzieckiem.

 

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna to proces, którego celem jest wyjaśnienie przyczyn trudności w uczeniu się lub w zachowaniu.

Potocznie często nazywa się ją badaniem.

Nie ma jednak nic wspólnego z wizytą u lekarza.

W czasie spotkania z psychologiem i pedagogiem dziecko lub nastolatek wykonuje szereg zadań, których celem jest określenie potencjałów i deficytów.

Diagności w swojej pracy stosują wystandaryzowane testy psychologiczne i pedagogiczne.

Dzięki temu możliwe jest porównanie wyników uzyskanych przez klienta z normami wiekowymi.

Na diagnozę psychologiczno-pedagogiczną należy przeznaczyć ok. 3 godzin.

Dlatego też klienci umawiani są na konkretny dzień i godzinę.

Dokładamy wszelkich starań, aby badanie psychologiczne i pedagogiczne odbyło się w jednym terminie.

W bardzo wyjątkowych sytuacjach (choroba somatyczna, która uniemożliwia przyjazd do poradni) możliwe jest przeprowadzenie badania w domu dziecka.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową w budynku poradni badane są w pomieszczeniu SOSW.

 

 

 

Jak przebiega spotkanie diagnostyczne?

 1. Po wejściu do poradni Pani w sekreteriacie zapyta o nazwisko dziecka.
 2. Następnie osoby diagnozujące zaproszą rodzica/opiekuna wraz z dzieckiem do gabinetu.
 3. Prawny opiekun zobowiązany jest do wypełnienia wniosku o przeprowadzenie badania.
 4. Pierwsze 20-30 minut to czas przeznaczony na rozmowę z klientami. Będzie ona dotyczyła zgłaszanego problemu, sytuacji opiekuńczo-wychowawczej, rozwoju dziecka, itp.
 5. Kolejna część spotkania to właśnie badanie psychologiczno-pedagogiczne. Dziecko pozostaje w gabinecie bez opiekuna.
 6. Po skończonej diagnozie psycholog i pedagog ponownie zapraszają opiekuna wraz z dzieckiem i omawiają wyniki badań. Określają przyczyny zgłaszanych trudności. Proponują możliwe formy pomocy. Jest to czas, w którym opiekun lub dziecko może zadać pytanie, poprosić o wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii.
 7. Rodzicu nie martw się jeśli nie zapamiętasz wszystkiego będziesz mógł to przeczytać w opinii, orzeczeniu lub informacji. Zawsze też można skontaktować się telefonicznie z osobami, które pracowały z dzieckiem i dopytać o to, co nadal jest dla Ciebie niezrozumiałe.
 8. Jeżeli diagności uznają, że konieczne jest wydanie odpowiedniego dokumentu konieczne będzie wypełnienie wniosku.
 9. Dla pracy diagnostycznej bardzo istotna jest Opinia nauczycieli uczących o osiągnięciach i problemach dydaktyczno-wychowawczych dziecka, o którą rodzic może poprosić wychowawcę (i przynieść na spotkanie).
 10. Czasami specjaliści pracujący z dzieckiem za zgodą rodziców występują do szkoły lub przedszkola o przydatne informacje.

Tak wygląda typowy pobyt w poradni. Czasami jednak konieczne będzie jeszcze jedno spotkanie (np. diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się).

Zegar

Imieniny