Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Radziejowie

Procedura przyjmowania klientów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

 1. Diagnoza w Poradni odbywa się wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka lub pełnoletniego ucznia. Prosimy rozważyć konieczność wizyty –jeżeli można udzielić porady on – line lub telefonicznie,  wskazana jest taka forma kontaktu.
 2. W celu ustalenia terminu wizyty należy skontaktować się  drogą mailową lub telefonicznie
  z rejestracją lub Pracownikiem Poradni (adresy dostępne na stronie https://pppradziejow.naszaporadnia.com).
 3. Pracownik Poradni w porozumieniu z rodzicem ustala najbardziej odpowiednią formę dalszej współpracy (stacjonarną lub online).
 4. W momencie umawiania wizyt rodzic jest informowany o warunkach pracy w poradni
  w związku z COVID – 19. Nie wyrażenie zgody na warunki badania/terapii i stosowanie środków ochronnych jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
 5. Na wizytę w Poradni zgłasza się rodzic na wyznaczony przez pracownika termin, przychodzi na umówioną godzinę punktualnie. Zarówno rodzic, jaki i dziecko przychodzą zdrowi, bez objawów infekcji.
 6. Prosimy, aby na wizytę w Poradni dziecko przychodziło z jednym rodzicem/opiekunem.
 7. Pracownik pedagogiczny przed rozpoczęciem badania ocenia możliwość jego
   przeprowadzenia na podstawie w/w wywiadu. Ankieta zostaje dołączona do karty dziecka. Na kolejnych spotkaniach wykonywany jest tylko wywiad uzupełniający, który ponawiamy przed każdymi zajęciami. W przypadku choć jednej odpowiedzi „TAK” lub braku udzielenia odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie, może zostać zidentyfikowane podwyższone ryzyko zakażenia i nie będzie wykonywana diagnoza. W/w czynności powinny być wykonane przed wejściem do gabinetu diagnostycznego.
 8. Dziecko umówione na diagnozę/terapię musi być wyposażony we własną maseczkę oraz rękawiczki jednorazowe, własne przybory (ołówek, długopis/pióro, kredki, gumka), wodę do picia, chusteczki higieniczne. Terapeuta dopilnowuje aby dziecko przed wejściem do sali zdezynfekowało ręce. Będąc w gabinecie należy dostosować się do zaleceń pracownika poradni.
 9. Rodzic jest zobowiązany do pouczenia dziecka o zachowaniu podstawowych zasad higieny
  i bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemii.
 10. Podczas wizyty klient musi dostosować się do obowiązującej w Poradni procedury postępowania związanej z zagrożeniem COVID – 19 oraz zachowania procedur bezpieczeństwa zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 11. Rodzic czekający na dziecko, nie uczestniczący w badaniu, proszony jest aby czekał na zewnątrz budynku.
 12. W miejscach widocznych i dostępnych dla klientów poradni zamieszczone są informacje jak prawidłowo myć ręce i prawidłowo zakładać rękawice.  
 13. Po zakończonej wizycie należy niezwłocznie opuścić poradnię. Prosimy unikać grupowania klientów, przestrzegać indywidualnego podejścia w związku z wizytą w poradni, w sposób uwzględniający potencjalne ryzyko zakażenia.

Zegar

Imieniny