Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Radziejowie

Dokumenty

ZAŁĄCZNIKI:

								

01. Ankieta dotycząca aktualnego stanu zdrowia

Utworzono dnia 06.05.2020, 19:16

1. Zgłoszenie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

Utworzono dnia 19.10.2023, 14:45

2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie celem wydania opinii

Utworzono dnia 27.08.2018, 22:46

3. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o stanie zdrowia dziecka/ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie celem wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania/indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego

Utworzono dnia 27.08.2018, 22:52

4. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o stanie zdrowia dziecka/ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie celem wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/ o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych/opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Utworzono dnia 27.08.2018, 22:52

5. Arkusz obserwacji dzieci realizujących program kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym

Utworzono dnia 27.08.2018, 22:52

6. INFORMACJA wychowawcy o uczniu przejawiającym trudności dydaktyczne,dyslektyczne, wychowawcze

Utworzono dnia 27.08.2018, 22:52

7. Arkusz obserwacji ucznia z zaburzeniami w pisaniu dla nauczyciela polonisty

Utworzono dnia 27.08.2018, 22:52

8. Opinia o dziecku uczęszczającym do przedszkola/oddziału przedszkolnego

Utworzono dnia 27.08.2018, 22:52

9. Zaświadczenie lekarskie dotyczące wydania opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia ze względu na stan zdrowia

Utworzono dnia 27.08.2018, 22:52

10. ZAŚWIADCZENIE LEKARZA LARYNGOLOGA DLA POTRZEB ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO DZIAŁAJĄCEGO W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RADZIEJOWIE

Utworzono dnia 03.09.2018, 19:59

11. Wniosek o oddelegowanie specjalisty do prowadzenia zajęć uczestnictwa w spotkaniu na terenie szkoły/placówki

Utworzono dnia 27.08.2018, 22:52

12. Informacja wychowawcy o uczniu (I etap edukacyjny)

Utworzono dnia 05.12.2018, 13:49

13. Opinia o uczniu w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

Utworzono dnia 16.01.2019, 10:39

Zegar

Imieniny